De avonden

De avonden

EERSTE UUR

Het uitzicht van pianist Rian de Waal uit Valthermond

'De aard van Nederland'.
In samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek wordt gekeken hoe je de geschiedenis van Nederland en de Nederlanders kunt aflezen aan het in de loop der eeuwen door mensenhand gevormde landschap.
In de zomer maakte Klaas Vos een zeven uur durend programma over De Slachte, een middeleeuwse dijk die als een winkelhaak in het hart van Friesland ligt. Een marathon lang, 42 km, van oosterbierum in het noorden tot Oosterwierum , zo'n 14 km oostelijker van Bolsward.
Klaas Vos liep de dijk met Dennis Koot, toen student, thans grafisch vormgever.
Met hen mee liepen diverse Friesen die met passie en kenis vertelden over de dijk, het friese landschap, het friese leven.
Deze zomer een hermontage in zeven delen.
Vanavond deel 6: Vorige week waren de heren gekomen tot Hidaard, zo'n 10 km oostelijk van Bolsward.
Vandaag vervolgen ze hun tocht naar Bozum, waar Henk Kroes,
oud directeur van de Friese landschapsorganisatie en nog meer bekend als voorzitter van de Elfstedentocht.

' Het struikelblok' Een musicus demonstreert aan Saskia Törnqvist een gevreesde orkestpartij. Vandaag: Fluitiste Jeanette Landré van het Radio Symfonie Orkest met een passage uit 'Aus Liebe will mein Heiland sterben' uit de Matthäus Passion van J.S. Bach.

TWEEDE UUR

AUDIOPOST van de musicus en orkestleider Gert-Jan Blom vanuit het Engelse Lake district.

Wim Brands in gesprek met de schrijver en criticus Arie Storm over zijn boek De x files van de literatuur, beschouwingen over literatuur. Wat maakt een boek een goed boek? Wat is een goede beginregel? Essays over onder meer plot en stijl.
Uitgegeven door: Prometheus. (hh 16 5 5)

Armeno Alberts over Leaping Berates van het Maciunas Ensemble. Door Jan van Riet, Leon van Norden, Paul Panhuysen, Mario van Horrik. (4'49"). Cd: Number made audible, label: Apollo Records

DERDE UUR

Toon Tellegen leest voor uit 'De eenzaamheid van de egel' (10).

De werkplek: Op bezoek bij Ike Cialona, vertaalster bekend van de renaissance-epen 'Orlando Furioso' van Ariosto en Dante's 'Divina Commedia' die ze samen met Peter Verstegen vertaalde.
's Zomers wandelt ze in kleine gezelschappen soms de paden die Dante liep na zijn verbanning uit Florence.
Vorig jaar verscheen haar vertaling van sonnetten van de 19de eeuwse Engelsman van Italiaanse komaf Dante Gabriel Rossetti.
Op tafel ligt nu het rijk geillustreerde boek Hypnerotomachia Poliphili ('De strijd om de liefde in de droom Polifilus') van de Venetiaan Francesco Colonna uit 1499 waar ze op dat ogenblik mee bezig was. Tekst, illustratie en typografie vormen daarin een geheel. Er ligt een opengeslagen Flora bij.
Ike Cialona woont op een hoek, hoog boven Amsterdamse grachten.

Oud geluid uit het laboratorium van geluidsrestaurateur Harry Coster. De geschiedenis van het Nederlands amusement uit de jaren '40. Met oa. de jazz-accordeonist Johnny Meijer in 1947.

EERSTE PAGINA. Wim Brands leest de eerste pagina van Het oog van de storm, Anne van Amstel. Gedichten, uitg. Voetboot

advertentie