Het Spoor Terug

Artsenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het Spoor Terug

Artsenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Documentaire over de weigering van Nederlandse artsen om zich te conformeren aan de nationaalsocialistische volksgezondheidspolitiek gedurende de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers troffen zomer 1941 de eerste voorbereidingen om de ongeveer vijfenzestighonderd in Nederland werkzame artsen in een Artsenkamer onder te brengen, waardoor ze meer grip konden krijgen op de Nederlandse artsen. Als reactie daarop werd de artsenverzetsorganisatie Medisch Contact opgericht.
Interviews met:
-Dr. Eeftinck Schattenkerk, chirurg, een van de oprichters van Medisch Contact.
-Prof.Dr. H.A. Snellen, cardioloog, plaatselijk leider, ofwel districtsvertrouwensman
binnen Medisch Contact.
-Mevr. van de Vliet-de Vries, huisarts, lid estafetteploeg binnen Medisch Contact.
Historische fragmenten van:
-Dr. Brutel de la Rivière, over achtergronden artsenverzet.
-Estafetteberichten
-SS-arts van der Hoeven over het begrip rassenhygiëne
-Gerbrandy over noodzaak tot verzet
Samenstelling: Els en Anna Lansdorp
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief