Het Spoor

Net Racisme

Het Spoor

Net Racisme

Terwijl de werkloosheid onder Nederlanders daalt, stijgt die razendsnel onder buitenlanders en etnische minderheden. Oorzaak: ‘gebrek aan scholing, en door de automatisering verdwijnt de ongeschoolde arbeid.' Dat roepen de werkgevers. Maar is dat de enige oorzaak? En wat gaat schuil achter termen als 'functioneel ontslag', terugkeerregeling', 'kwaliteitseisen'.
Interviews met:
-een aantal Turkse werknemers van Thomassen en Drijver in Oss, die vorig jaar het advies kregen van de directie een terugkeerregeling te accepteren.
-een Turkse opbouwwerker over de vraag of 'gebrek aan scholing' het voornaamste argument van de directie is.
-Chan Choenni, van het Landelijk Buro Racismebestrijding in Utrecht, eveneens over het vermeende verband tussen gebrek aan scholing en de hoge werkloosheid onder 'allochtonen'.
-het VNO wil geen commentaar geven. Wél het NCW, de heer Nieuwsma, plv. directeur Sociale Zaken, over de vraag of werkgevers nu wel of niet discrimineren.
-Min. de Koning van Sociale Zaken over zijn opmerking dat 'de arbeidsmarkt een brandpunt van discriminatie is'.
-Ineke Ketelaar van het secretariaat buitenlandse werknemers van de FNV over de vraag wat de FNV doet om verandering te brengen in de discriminatie, en of districtsbestuurders ter plekke wel letten op discriminatie bij bedrijfssluitingen.
-de 22-jarige Turk Erop Bilén, werkloos, over de wijze waarop hij werkloos werd. En over hoe hij op eigen kracht toch weer aan de slag kwam als betaalde kracht bij de Jongerenbeweging FNV.
-Chan Choenni en Nieuwsma over het rapport 'Een eerlijke kans' van Frank Bovenkerk van de Advies Commissie Onderzoek Minderheden, waarin Bovenkerk een aantal wettelijke verplichtingen voorstelt.
-Ook Ineke Ketelaars hierover.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief