Het Spoor Terug

De meisjes van de Danlon pantyfabriek in Emmen

Het Spoor Terug

De meisjes van de Danlon pantyfabriek in Emmen

Documentaire over Joegoslavische vrouwen die twintig jaar geleden naar Nederland werden gehaald om te werken in de Danlon-fabriek in Emmen.
Vraaggesprekken met drie van de tweehonderd vrouwen die nu nog in Emmen en omstreken wonen en met W. Heeroma (toenmalig secretaris van de Stichting Buitenlandse Werknemers).

Beschrijving
0'00" Muziek. Inleidende fragmenten. Muziek. Presentator met inleiding
na 4'03" Doeschka Isacovic vertelt hoe ze in 1969 als achttienjarige Joegoslavische gastarbeidster in Emmen kwam om te werken op de Danlon-fabriek ("Ik ben nu een tevreden mens, want het is mij persoonlijk goed gegaan.")
na 9'19" Treingeluiden. Isacovic vertelt over de treinreis en aankomst in Nederland. Presentator met tussentekst.
na 11'56" Mira Mihajlovic vertelt haar verhaal over de komst naar Nederland in 1971.
na 14'21" Presentator met tussentekst. Mihajlovic vervolgt haar verhaal over de aankomst in Emmen en de eerste kennismaking met Danlon. Vertelt dat ze veel heimwee had in het begin. Presentator met tussentekst.
na 19'45" Wim Heeroma (toentertijd secretaris van de Stichting Buitenlandse Werknemers) vertelt dat de Joegoslavische meisjes niet al te positief werden ontvangen ("Er waren af en toe helse rellen in de wijk waar ze woonden"). Mira Mihajlovic vertelt dat hun wandelingen in de avonduren misverstanden opriepen bij de plaatselijke bevolking. Noemt daarnaast nog een aantal problemen die de meisjes ondervonden.
na 23'50" Wim Heeroma vertelt welke problemen de inwoners in Emmen hadden met de aanwezigheid van buitenlanders. ("Niemand had toen kunnen bevroeden dat het blijvers waren"). Vertelt over de schamele opvang van de meisjes ("Danlon zag ze als verlengstukken van de machines"). Tussentekst Presentator
na 26'47" Isacovic vertelt over het werk en de beloning bij Danlon. Tussentekst Presentator
na 30'29" Heeroma vertelt over het sociaal beleid dat Danlon in die tijd voerde ("Was redelijk maar tweeslachtig").
na 32'54" Isacovic vertelt haar herinneringen aan de staking bij Danlon in 1972. ("Ik schrok ervan, want dat hadden we hier niet verwacht.") Mihajlovic vertelt haar herinneringen aan die periode van arbeidsonrust. ("We waren in het begin hartstikke bang.") Tussentekst Presentator
na 40'25" Mihajlovic vertelt dat Danlon niet erg sociaal was als je ziek was. ("Dat was groot onrecht").
na 42'34" Tussentekst Presentator Mihajlovic vertelt hoe meisjes die zwanger raakten door Danlon werden verzocht om abortus te laten plegen. Tussentekst Presentator
na 45'42" De Joegoslavische Gordana vertelt hoe ze naar Joegoslavië werd gestuurd voor een abortus.
na 47'13" Heeroma vertelt dat Danlon met ontslag dreigde als iemand zwanger raakte ("Maar dat hielp niet; toen werden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden"). Tussentekst Presentator
na 50'12" Historisch fragment van toenmalig burgemeester Beusekamp (zie HA-016507) Vervolg tekst Presentator
Mihajlovic vertelt over haar leven nu ("Ik heb geen werk en geen gezondheid").
Afsluiting Presentator Muziek tot 55'58"