Embargo

Dertigduizend kinderen in niemandsland 3

Embargo

Dertigduizend kinderen in niemandsland 3

Deel drie uit de serie 'Dertigduizend kinderen in niemandsland', over kinderen van gastarbeiders.
In dit deel aandacht voor Turkse en Marokkaanse jongeren, het welzijnswerk voor deze groepen, integratie, vrijetijdsbesteding en criminaliteit. Interviews met Turks correspondent in Nederland Ilhan Karaçay, een illegaal in Nederland verblijvende Marokkaan, eerder werkzaam als jeugdwerker van het Comité Pro Gastarbeiders in Rotterdam, een maatschappelijk werker bij de Rotterdamse afdeling van de stichting 'Hulp aan buitenlandse werknemers', wethouder Smit van Sociale Zaken in Rotterdam en een medewerkster van een clubhuis in Crooswijk. Reportage over de activiteiten van clubhuis 'De Jeugdhaven' in de Rotterdamse Crooswijk voor allochtone jongeren.

Beschrijving
In deze aflevering interviews met mensen die dagelijks met kinderen van gastarbeiders te maken hebben. Over criminaliteit in de grote steden, waarbij in steeds grotere mate kinderen van allochtone herkomst te maken hebben, blijkt uit cijfers van de Raad voor de Kinderbescherming.
- interview met Turks correspondent in Nederland Ilhan Karaçay, over tweede generatie gastarbeiders. Hij verwacht grote moeilijkheden. De Nederlandse samenleving doet te weinig voor ze. Er zijn bijvoorbeeld te weinig Turkse leerkrachten voor al die Turkse kinderen. Nu zijn ze nog jong, maar als ze twintig, dertig zijn, hebben ze geen baan, geen toekomst, hij verwacht dat ze gewapende anarchisten worden. Hij is bang dat Turken of Marokkanen rechtvaardigheid gaan afdwingen, als er niet snel maatregelen worden genomen;
- interview met Mohammed A.B. [spelling onzeker], jeugdwerker bij het actiecomité Pro Gastarbeiders, is illegaal in Nederland, actief linkse Marokkaan, zat in de Belgische gevangenis wegens betrokkenheid bij de dood van een medewerker van de Marokkaanse geheime politie, de latere Amicales. Hij zal vrijwel zeker zijn leven verliezen bij terugkeer naar Marokko. Hij trok twee jaar op met Marokkaanse tieners in Rotterdam. Nu zit hij ondergedoken. Interview over zijn ervaringen met Marokkaanse jongeren.
- Hij vindt dat er moeten clubhuizen komen voor allochtone jongeren, met jeugdleiders die de taal spreken. Hij ziet dat die jongeren in bendes optreden, nu is het nog gezellig, maar hij vreest dat die bendes gaan ontploffen.
- Interview met Ugur [spelling onzeker], maatschappelijk werker bij de Rotterdamse afdeling van de stichting 'Hulp aan buitenlandse werknemers'. Daarvan zijn er in ons land 17, waarvan slechts enkelen zich bezighouden met de problemen van de tweede generatie. Over de vrijetijdsbesteding van 2e generatie gastarbeiders.
- reactie op de pleidooien voor meer gerichte hulp in de wijken, van wethouder Smit van Sociale Zaken. Zij voorziet grote spanningen en problemen, in wijken als Crooswijk en het Oude Westen, waar ongeveer 30 % gastarbeiders zitten.
- reportage in Clubhuis de Jeugdhaven in de Rotterdamse Crooswijk, over kinderen van gastarbeiders. De kinderen kregen toestemming om naar het Clubhuis te gaan, omdat ze Koranlessen zouden krijgen. Over de problemen waar ze mee te kampen hebben. Er zijn plannen, maar er is geen geld voor.
- interview met Hetty, medewerkster van een ander clubhuis in Crooswijk. Zij bereiken geen pubers. Ze hebben een naaiclub voor Turkse vrouwen, en die volgen geen andere activiteiten. Het is heel moeilijk om om te gaan met gastarbeiders. De meisjes en de vrouwen zijn erg geïsoleerd. En ze hebben geen deskundigheid om om te gaan met allochtone pubers. Er is een vacaturestop op het club en buurthuiswerk. In het bestuur zitten geen buitenlanders.
- interview met journalist Ilhan Karaçay over de criminaliteit (diefstallen, jeugdprostitutie en druggebruik) die sterk zou stijgen onder kinderen van gastarbeiders. Volgens hem valt dat nog erg mee, maar wel moeten gauw maatregelen genomen worden.

advertentie