Buitenlandpanel: ObaMerkel en de connectie Steinmeier-Schroder