Het Spoor Terug

De moedernegotie 6: Scandinavië

Het Spoor Terug

De moedernegotie 6: Scandinavië

Zesde aflevering van de achtdelige serie De moedernegotie, over de Nederlandse handel op de Oostzeelanden tijdens de Gouden Eeuw.
Afl. 6: Scandinavië (Stockholm, Kopenhagen, de Sont)

Deze productie is tot stand gekomen mede met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties.
Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archiefadvertentie