Het Spoor Terug

De Baarhoeve

Het Spoor Terug

De Baarhoeve

Gedurende de Tweede Wereldoorlog was de Boerhaave in Amsterdam één van de klinieken waar onder strenge controle van de National-Sozialistische Volkswohlfahrt Nederlandse moeders door Duitse militairen verwekte baby’s ter wereld brachten. In deze Spoor terug uitzending het relaas van toenmalige borelingen.
'De Baarhoeve' gaat over de kinderen van Nederlandse moeders en Duitse vaders, veelal hoge militairen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog onder strenge controle van de 'National-Sozialistische Volkswohlfahrt' in de Amsterdamse Boerhaavekliniek ter wereld kwamen.
Vraaggesprekken met toenmalige borelingen: Willie van der Steen, Marcel Kemp en Monique Diederichs. Zij vertellen over de relaties waaruit zij zijn voortgekomen, hun opvoeding in pleeggezinnen, de geheimzinnigheid die in hun jeugd rond hun ware achtergrond heerste, de speurtocht naar hun biologische ouders, de schaamtegevoelens die ze over hun afkomst hadden en het beeld dat ze van hun biologische vader hebben.
Geïllustreerd met een fragment uit 1941 van het Polygoon over de opening van de eerste 'moederschool' in Amsterdam die door de nationaal-socialistische organisatie 'Deutsches Frauenwerk' werd opgericht om moeders te onderwijzen in opvoeding en huishouden.
Geïnterviewden: Willie van der Steen; Marcel Kemp; Monique Diederichs.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief