Het Spoor Terug

Bis Auf Weiteres 1: 1942, het begin van de deportaties

Het Spoor Terug

Bis Auf Weiteres 1: 1942, het begin van de deportaties

Deel 1 van een vierdelige serie over joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoede pogingen deden om deportatie naar een vernietigingskamp te voorkomen. Een plaats op een Calmeyer-, Frederiks-, of Weinreb-lijst betekende uitstel van executie tot nader order. Een verhaal over sterren, stempels en ‘Sperren’. We beginnen in 1942, als de deportaties van Joden op gang komen
Geïnterviewden:
Jaap van Meekeren, journalist;
Max Rubinstein;
Cecile Kanterman;
Rudolph Polak;
Brigitte Pos-Kraij;
Leo Durlacher;
Sven Meier;
Bob van den Berg;
Lotti Huffener;
Ralph Prins;
Hans Metz.
Gespreksonderwerpen zijn: de wijze waarop ze aan deportatie probeerden te ontsnappen; de 'bis auf weiteres-stempel' die een voorlopige vrijwaring van deportatie betekende; de omstreden rol van de Joodse Raad bij de deportaties; de Joodse Raad van Twente die onder het voorzitterschap van Sieg Menko erin slaagde vijftig procent van de joden in Enschede te redden; de uitzonderingspositie van protestantse en half-joden; de verschillende uitzonderingslijsten die in omloop waren, zoals de Weinreb-lijst, de Calmeyer-lijst en de lijst van Rüstingsjuden, waarop joden zich veelal tegen betaling lieten plaatsen in de hoop aan deportatie te kunnen ontkomen; de deportatie van de joodse werknemers van de confectiefabriek Hollandia-Kattenburg en de diamantslijperij van Abraham Asscher in Amsterdam; de lijst-Frederiks die bestemd was voor Nederlandse joden die zich verdienstelijk maakten voor de Nederlandse samenleving en ook wel Barnevelders worden genoemd naar de plaats waar ze later werden ondergebracht.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief