Het Spoor Terug

Bis Auf Weiteres 2

Het Spoor Terug

Bis Auf Weiteres 2

Deel 2 van een vierdelige serie over joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoede pogingen deden om deportatie naar een vernietigingskamp te voorkomen. Een plaats op een Calmeyer-, Frederiks-, of Weinreb-lijst betekende uitstel van executie tot nader order. Een verhaal over sterren, stempels en ‘Sperren’.
Vraaggesprekken met de voormalige gevangenen Hans Metz, Marceline Oosthof, Wil Veerman, de Hongaars-joodse fotografe Eva Besnyö, beeldend kunstenaar Ralph Prins en de voormalige journalist Jaap van Meekren. Gespreksonderwerpen zijn: de manier waarop ze in 1943 een plaats probeerden te bemachtigen op één van de lijsten die uitstel van deportatie betekenden, zoals de Calmeyer-lijst en de Frederikslijst; het verblijf van de Frederiks-joden in Barneveld dat door de betrokkenen als positief werd ervaren; de deportatie van de 'Barnevelders' op 29 september 1943 naar Westerbork; de wijze waarop de Joodse Raad meewerkte aan de deportatie van joden.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie