Het Spoor Terug

De Bleekneusjes 3

Het Spoor Terug

De Bleekneusjes 3

Slot van het drieluik 'De Bleekneusjes', over de belevenissen van zieke en ondervoede kinderen die vlak na de Tweede Wereldoorlog naar het buitenland werden gestuurd om aan te sterken. Zo maakten duizenden kinderen die nog nooit over de grens waren geweest kennis met Scandinavië, Engeland en Zwitserland.
Vraaggesprekken met verschillende voormalige 'bleekneusjes' en een begeleider over hun herinneringen aan de selectie, de voorbereiding en de reis naar Engeland, Zwitserland en Denemarken. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: de pleeggezinnen; het onderwijs; de problemen van de gastkinderen; de cultuurverschillen en hun verbazing hierover; de goede voeding; het afscheid van de pleegouders en de veelal tegenvallende thuiskomst in Nederland. Met een
geluidsfragment van het weerzien van de voormalige 'Bleekneus' Jan Sintemaartensdijk met twee van zijn schoolvrienden in de Britse plaats Norwich en een citaat door Sintemaartensdijk uit een brief die hij naar zijn ouders schreef.
Geinterviewden: John Bout (begeleider); Jan Sintemaartensdijk (Engeland); Tini van der Laken (Denemarken); Wil Haverkorn Deunhouwer (Denemarken); Wil Langereis-Bannenberg (Zwitserland).

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie