Het Spoor Terug

Brussel-Den Haag 3

Het Spoor Terug

Brussel-Den Haag 3

Slot van het drieluik 'Brussel-Den Haag' over de Nederlandse gemeenschap in Brussel tijdens het interbellum. Na de Eerste Wereldoorlog was Brussel een goedkope stad om te leven. Nederlandse schijvers en `Indische couponknippers´ uit Den Haag streken er neer tot de Tweede Wereldoorlog aan hun verblijf in Brussel een eind maakte.
Vraaggesprekken met Annette Eekman, dochter van een handelsvertegenwoordiger, schrijver Pierre Dubois, uitgeefster Angèle Manteau en oud-secretaresse Simone Dubois van het Hollandsch Weekblad. Gespreksonderwerpen zijn: de komst en de opvang van Duitse en Spaanse vluchtelingen in de jaren '30 door de familie Eekman; het intellectuele milieu binnen de Hollandse gemeenschap; de vriendschap van Pierre Dubois met de schrijver Jan Greshoff; de vlucht van de Hollandse intellectuelen, onder wie Greshoff, kort voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog, wat leidde tot het uiteenvallen van de Hollandse gemeenschap in Brussel. Omlijst met fragmenten uit brieven en boeken van de schrijvers Nico Rost en Pierre H. Dubois en de dichter Jan van Nijlen.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief