Metropolis

Het Obama-effect: politiek actief zijn als statussymbool

Metropolis

Het Obama-effect: politiek actief zijn als statussymbool

In de VS is er sinds Obama's presidentschap iets raars aan de hand: politiek actief zijn heeft een nieuwe glans gekregen. Suffige bijeenkomsten in buurthuizen krijgen opeens een laagje glamour. Dit leidt dan tot de politieke standpunten van elfjarigen, zoals Bianca. Ze wil haar eigen buurt Harlem een betere plek maken.

advertentie