Babar en de belevenissen van Badou

Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht