Breaking Bad

Full Measure

Breaking Bad

Full Measure

Gus verwijt Walter dat hij onverstandig gehandeld heeft en is op zoek naar de gevluchte Jesse. Gus accepteert dat Walt blijft koken, wijst Gale aan als zijn nieuwe assistent en laat Victor als bewaker het koken in de gaten houden. Hij draagt Gale op goed te leren van Walter omdat hij vanwege gezondheidsproblemen kan uitvallen. Gus wil dat Gale snel klaar is om het lab over te nemen. Walter ruikt onraad en beseft dat zonder Gale hij onmisbaar is voor Gus. Hij vraagt Jesse het adres van Gale te achterhalen. Jesse zegt hem dat hij Gale niets moet aandoen maar geeft hem het adres. Walter wordt opgehaald door Victor die hem zegt direct mee te komen omdat er een vat lekt in het lab. Ook Mike is in het lab aanwezig en Walt vertrouwt het niet. Hij vraagt ze hem niet te vermoorden en biedt ze Jesse aan. Hij doet of hij Jesse opbelt om met hem een afspraak te maken maar vertelt hem dat Mike en Victor hem willen vermoorden en draagt hem op Gale te vermoorden. Zo wordt hij onmisbaar en kunnen Mike en Victor hem niet vermoorden.

advertentie