VPRO Thema

De stem uit de sportkantine

VPRO Thema

De stem uit de sportkantine

Van advocaat tot pijpfitter, van leraar tot IT-er. Elke laag van de bevolking is vertegenwoordigd in het voetbalteam. Dat maakt het voetbalteam een geschikte dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving. En terwijl de verkiezingscampagne op volle toeren draait, inventariseert de VPRO aan de hand van dit programma wat de kiezers echt bezighoudt. Een amateur-voetbalteam speelt ergens in Nederland de hoofdrol. Een team dat al jaren samen voetbalt, met een gemêleerde samenstelling wat betreft leeftijd, sociale klasse, etnische achtergrond en levensstijl. In een team ontstaan verhoudingen die vaak glashelder zijn en overeenkomsten vertonen met de (politieke) verhoudingen in het land. De sympathieke harde werker, de sluwe technicus, de getapte kameraad die het team verbindt, de einzelgänger met af en toe een geniale inval, en de persoon die door iedereen als leider wordt geaccepteerd. Samen zijn ze een team, ze gaan voor elkaar door het vuur, ze zijn solidair. De VPRO polst de meningen van de spelers. Hebben ze Nederland zien veranderen? Zo ja: welke veranderingen zijn goed, welke niet? Wat moet er anders? Voelen ze zich vertegenwoordigd door een politieke partij? Wat verwachten ze van de leiders? Hoe zien ze hun eigen positie en waar begint of eindigt hun eigen verantwoordelijkheid? Wat doen ze zelf om hun eigen problemen en die van de samenleving op te lossen? Of verwachten ze dat hun problemen voor hun opgelost zullen worden? En vooral: gaan ze stemmen? Op welke partij? Of waarom niet?

advertentie