1991 - Sovjet-Unie

1992 - Bosnië, Europa, De waarheid.

1991 - Sovjet-Unie

1992 - Bosnië, Europa, De waarheid.

Waar het eerste seizoen de geschiedenis vertelde van 1900 tot 1943, laat het tweede seizoen de verhalen van ooggetuigen en betrokkenen zien van de tweede helft van de vorige eeuw. Afl.: 1992 - Bosnië, Europa, De waarheid. De Bosnisch-Servische journalist Goran Trkulja ontvluchtte in 1992 de oorlog in Joegoslavië. Werken in zijn vak was er levensgevaarlijk geworden. Hij kreeg asiel in Nederland. Nu, zeventien jaar later, onderneemt hij een reis langs zijn voormalige collega's. Hij heeft een lijst met louter pijnlijke vragen. Waarom bleven ze doorwerken? Probeerden ze serieus te weten te komen wat van belang is? En schreven ze dat ook op? Durfden ze dat, konden ze dat? Kwamen ze daarbij ook maar in de buurt van de waarheid? Over journalistiek als eerstelijnsgeschiedschrijving. Met die eeuwig terugkerende vraag: Bestaat er zoiets als de absolute waarheid? Geert Mak en Goran Trkulja reizen gezamenlijk terug naar Nederland. Peinzend over de eeuw die achter ons ligt en de rol van de geschiedenis daarin, zakken ze de Rijn af naar de haven van Rotterdam. Daar wachten twee bekenden uit de serie Geert Mak op: Stalinkenner Orlando Figes en Jörg Friedrich, die een nieuwe, controversiële visie gaf op de geallieerde bombardementen op Duitsland. Aan hen de vraag: Als iets geschiedenis is geworden, is het daarmee dan ook de waarheid? Regie: Stefanie de Brouwer.

advertentie