12e televisienacht van de poëzie

2011

12e televisienacht van de poëzie

2011

Marathonuitzending van De Dode Dichters Almanak; inmiddels een goede traditie. Alle gedichten van het afgelopen seizoen zijn achtereen, onverkort en ononderbroken te zien. De Dode Dichters Almanak bestaat uit uniek beeld- en geluidsmateriaal van overleden dichters, opgespoord in Nederlandse en een groeiend aantal buitenlandse archieven. Zij lezen zonder tussenkomst van illustraties uit eigen werk voor.