Veertigjarig jubileum Korps Marechaussee van Atjeh en onderhorigheden 1890-1930

Onbekend, 02-04-1930

Veertigjarig jubileum Korps Marechaussee van Atjeh en onderhorigheden 1890-1930

Onbekend, 02-04-1930

Het Korps Mariniers in Atjeh krijgt bij gelegenheid van zijn
40-jarig bestaan namens Koningin Wilhelmina een nieuw vaandel
uitgereikt. Luitenant-genaraal Cremer reikt tijdens een
speciale bijeenkomst in Kota Radja het wapen aan zijn troepen
uit ; tevens wordt aan het vaandel de lauwerkrans bevestigd.
De luitenant-generaal en de korpscommandant Rijnders
inspecteren de opgestelde troepen op het paradeterrein. Na
het voorbijtrekken van de troepen herdenken de officieren de
gevallen wapenbroeders met een kranslegging op de
begraafplaats Peutjoet.

00.00 Tekst: 40 jarig jubileum van het Korps Marechaussee
van Atjeh en Onderhoorigheden 1890-1930. Plechtige uitreiking
en decoratie van het vaandel, door H.M. de Koningin aan het
Korps geschonken
00.26 Tekst: aankomst van de Legercommandant,
Luitenant-Generaal H.A. Cramer op het paradeterrein
00.36 De legercommandant met zijn stafofficieren, allen te
paard rijden het terrein op, langs de opgesteld troep en de
tribune
00.56 De Legercommandant en zijn gevolg stellen zich op voor
het nog met doek afgedekte vaandel, dat door de vaandeldrager
aangedragen wordt
01.34 De legercommandant en zijn officieren kijken toe hoe
de brigades opmarcheren, halt houden en zich in carre
opstellen
01.51 De troepofficieren rijden naar de legercommandant die
zich met zijn gevolg naar het midden begeeft
02.09 De Legercommandant groet vanaf zijn paard de
opgestelde troep. Naast hem de vaandeldrager met het
onbedekte vaandel
02.23 Terwijl de tamboers met tromgeroffel de ban openen,
wordt het vaandel overgenomen
02.38 De vaandelwacht met het nieuwe vaandel, achter hen de
korpscommandant
03.17 De Kolonel C.A. Rijnders spreekt vanaf zijn paard de
troep toe. Naast hem op de voorgrond de Legercommandant
03.25 De vaandelwacht brengt een driewerf hoera uit, waarbij
de Legercommandant de groet brengt
03.29 De vaandeldrager presenteert het vaandel
04.06 De Legercommandant bevestigt het Ridderkruis Militaire
Willems Orde IV aan het vaandel, groet en treedt terug
04.19 Officieren, legercommandant en zijn staf groeten het
vaandel
04.46 Legercommandant, zijn gevolg en de tegenover hen
staande vaandelwacht brengen een driewerf hoera uit voor
Koningin Wilhelmina
05.10 De vaandeldrager presenteert het vaandel, waaraan een
kapitein vervolgens de lauwerkrans bevestigt terwijl andere
officieren toekijken. Het vaandel wordt opgericht en neigt
weer, waarna een tweede, kleinere krans op het doek wordt
gehecht
05.46 Vaandelwacht te voet met daarachter commanderend
officier met getrokken sabel te paard, begeeft zich naar de
paradeplaats. In galop rijden de paardcommandant en zijn
officieren eveneens daarheen
05.56 De paradecommandant en zijn aide opnenen het defile.
Achter hen marcheert het korps
06.09 De Legercommandant met zijn staf, te paard gezeten, en
de vaandelwacht met opgeheven vaandel
06.16 In drie colonnes trekken de brigades voorbij; een
officier verlaat de staf
07.11 Officieren en opperofficieren, allen in
groot-tenue,onderhouden zich met modieus geklede dames onder
het tribunedak
07.56 De linkervleugel van de tribune met de genodigden
08.26 Lange colonne brigades marcheert met vaandelwacht de
begraafplaats Peutjoet op. Er naast loopt een
burger-fotograaf de officieren in hun donkere uniformen,
kepi's met witte haneveren, brengen de groet en poseren dan
08.49 Einde