Andere Tijden in de klas

Vluchtelingen uit Bosnië

Andere Tijden in de klas

Vluchtelingen uit Bosnië

Begin jaren negentig van de vorige eeuw woedt er een burgeroorlog in voormalig Joegoslavië. Het land valt uiteen door etnische conflicten. De zwaarste gevechten breken uit in de deelrepubliek Bosnië-Herzegovina. Duizenden mensen vluchten voor het geweld en zoeken onderdak in de vluchtelingenkampen. Van hieruit wachten ze op hulp, ook van Nederland.