Nippon presents (4, slot)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Nippon presents (4, slot)

Netherlands Indies Government Film Unit/Australia, 1946

Slot (acte 4) van Nippon Presents. Afwisselend beelden van
Japanse oorsprong; na de capitulatie opgenomen beelden in de
kampen; verbonden met later in Australie opgenomen scenes,
waarin de ex-krijgsgevangenen verklaringen aflegden over de
werkelijke situatie in de kampen.

Makers Speijer, J; Daniel, F. (regie)

Productie Netherlands Indies Goverment Film Unit (producent)


Opnameplaats Bandoeng; Batavia; Java; Nederlandsch-Indie; Australie
Taalgebruik Engels ( uitgangstaal / dialect ) ; Engels ( commentaar )

Beschrijving 00.01 Aan krijgsgevangenen wordt gefingeerd loon uitbetaald
door Japanse militairen.
00.11 Krijgsgevangene, die het ontvangen geld natelt.
00.18 In beeld : hand, die het geld op kantinetafel
neerlegt,
ter inwisseling voor een fles bier met glas. Glas wordt
volgeschonken en het bier stroomt over.
00.34 Ex-krijgsgevangenen in gesprek over hun ervaringen.
00.58 Handen die een biefstuk snijden op een bord met
groente erbij. In beeld: kauwende krijgsgevangene.
01.12 Voormalige krijgsgevangene, (Tubby Reed) geeft
toelichting.
01.43 Uitdeling van gebruiksvoorwerpen en dranken aan
krijgsgevangenen, o.a. tandenborstel.
01.59 Krijgsgevangenen in kantine met eigen bediening.
02.15 In beeld: lezende krijgsgevangene.
02.18 Overgang naar beelden met werkelijke situatie.
02.19 Eten halen in het kamp.
02.27 Detail van rijstpan en etensblikjes.
02.30 Etende krijgsgevangenen.
02.34 Loods in kamp (onduidelijk).
02.39 Overgang naar Japanse opnamen.
02.40 Twee Australische krijgsgevangenen lopen over straat
in Bandoeng voorbij winkels met opschrift : Saudara, en
Kapperssalon Gaulies, en een Damesmodezaak.
02.55 Drie Europese vrouwen in damesmodezaak
(geinterneerden) waar de krijgsgevangenen binnen stappen en
een kinderjurkje kopen.
03.25 In beeld: Australische officier die toelichting geeft.
04.14 Kolonne krijgsgevangenen achter prikkeldraad.
04.21 In beeld: R.A.F. officier vertelt van ceremonie in
kamp onder leiding van generaal Saito, bij bordpapieren kruis
ter herdenking van de gevallenen.
05.16 Overzicht van de ceremonie met wit bordpapieren kruis
op sokkel en rijen krijgsgevangenen in de houding.
05.27 Japanse c.q. Indonesische militairen presenteren
geweer.
05.29 Twee Japanse militaire hoornblazers blazen een
signaal.
05.32 Generaal Saito en staf, salueren.
05.44 Japanse militairen en krijgsgevangenen in de houding.
05.53 In beeld : generaal Saito, terwijl hij toespraak houdt
(Bijgedrukte Engelse tekst, slechts gedeeltelijk leesbaar).
06.10 Luisterende krijgsgevangenen.
06.24 Japanse militairen met bloemstuk.
06.28 Generaal Saito en adjudant salueren.
06.31 Bloemstukken worden door Japanse militairen en
krijgsgevangenen aangedragen, met opschriften:
Holland, Australie, Amerika, England en een Japans
onderschrift. Bij kruis geplaatst.
06.52 Bloemstuk met opschrift : Holland.
06.56 Toekijkende krijgsgevangenen.
07.01 Overzicht van ceremonie met kruis.
07.06 Overgang naar opnamen van de werkelijke situatie in
1946.
07.07 In beeld : houten kruis achter prikkeldraad op
kerkhof.
07.18 Rij pas gedolven graven met houten kruisen.
07.24 Veld met graven met houten kruisen.
07.31 Overzicht van begraafplaats met kruisen.
07.34 Open graf, waar krijgsgevangene met voet aarde
inschuift en een leeg blikje inschopt.
07.53 Japanners met doeken voor het gezicht doende met
opgraven van lijken c.q. delven van graven.
08.04 Bespuiten van opgegraven lijk door Japanner.
08.10 In beeld : overblijfselen c.q. lijken van -
krijgsgevangenen .
08.21 In beeld : houten kruis.
08.24 Produced by Netherlands Indies Goverment Film Unit.
In charge of production: Frederick Daniell
Directed by Jaap Speyer
Edited by Peggy Graham Scott
With the valued co-operation of the A.M.F., the R.A.A.F., the
R.A.F., the R.A.N., of War Relatives Association. The end.
Einde

advertentie