Twee Vandaag: Immigranten in de zeventiende eeuw

AVRO, 26-04-2005

Twee Vandaag: Immigranten in de zeventiende eeuw

AVRO, 26-04-2005

Historica Erika Kuijpers promoveert op 'Migrantenstad,
immigratie en sociale verhoudingen in 17de eeuws Amsterdam'
over de enorme toestroom van vreemdelingen naar Amsterdam in
de zeventiende eeuw (de Gouden Eeuw). De immigranten kwamen
vooral uit Duitsland, Scandinavië en Friesland, vonden meteen
werk in het graven van grachten en kregen weinig sympathie.
Zij waren van groot belang voor de groei van de stad en
profiteerden daar zelf niet van. Binnen een eeuw
verzesvoudigde het inwoneraantal van de stad.