De radio-5 documentaire

Toffe jongens, die Hollanders

De radio-5 documentaire

Toffe jongens, die Hollanders

Documentaire over de verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen: de haat-liefde verhoudingen tussen Vlamingen en Nederlanders; het stereotiepe beeld dat Belgen vriendelijk, rustig en Bourgondisch zijn, terwijl Nederlanders luidruchtig, eigenwijs, arrogant en te vrij in de omgang zijn; het verschil in opvoeding tussen Nederlandse en Vlaamse kinderen; het onderwijs dat in Nederland vrijer is en gericht op verbale vaardigheden, terwijl het onderwijs in België formeler is en meer gericht op feitenkennis; en de gevolgen van de historische culturele en staatkundige verschillen. Afgewisseld met straatinterviews, waarin Vlamingen hun mening geven over Nederlanders.

Maker: Colette van Nunen