Mensen van nu - Tegenlicht

07-10-2013

Mensen van nu - Tegenlicht

07-10-2013

Bijen handelen uit altruïsme. Niet uit eigenbelang. En wij mensen hebben heel lang wel uit eigenbelang gehandeld. Als wij ons eigenbelang opzij zetten en het grotere belang vooropstellen dan gaan we heel anders leven en handelen. En dat daar dan wel degelijk mooie dingen uit voortkomen.

Als je de 20e eeuw ziet als de eeuw van de vooruitgang dan zie je de 21e eeuw als de eeuw van de bezinning. Nu gaat het erom hoe we dat gaan vormgeven. Hoe gaan we de verhalen die we onszelf hebben verteld Hoe gaan we nieuwe verhalen vertellen die ons als samenleving in een nieuwe tijd gaan plaatsen.

advertentie