Curacao in de Tweede Wereldoorlog

Opdrachtfilm, 1942

Curacao in de Tweede Wereldoorlog

Opdrachtfilm, 1942

Opnamen van Curacao in de tweede wereldoorlog, wanneer de daar gelegen Shell-olieraffinaderij een belangrijke schakel voor de geallieerde oorlogvoering was. Opnamen van het raffinaderij-terrein. Aankomst van de nieuwe gouverneur voor de Antillen, Kasteel,
op Curacao. Met de Nederlandse en Amerikaanse commandanten inspecteert hij de daar gelegerde Amerikaanse troepen.

00.00 Shell olieraffinaderij op Curacao
00.05 Kraakinstallaties op het raffinaderijterrein
00.09 'affakelen' van de overtollige gassen
00.14 Opslagtank voor ruwe olie en buisleidingen
00.19 Het onderste gedeelte van de kraker
00.25 De raffinaderij met op de voorgrond de buisleidingen
00.34 De tientallen meters hoge kraaktoren
00.38 Operator bedient processing-panel en noteer zijn
handeling
00.52 Laborant onderzoekt monster brandstof; beelden uit het
laboratorium
01.21 Tankwagenchauffeur haalt vulslang uit de opening
bovenop tankwagen van de Koninklijke Shell
01.31 Opslagtanks met op de voorgrond buisleidingen
01.37 Arbeiders bedienen pneumatische boor
01.56 Ronde, betonnen schuilplaats met in witte letters de
aanduiding: schuilplaats. Gehelmde employee komt naar buiten
02.02 Driemans patrouille van de Amerikaanse
bewakingstroepen loopt langs de afrastering
02.13 Uitkijktoren met Amerikaanse wachtpost
02.27 Uitzicht vanaf de wachttoren op windmolenpark en
personeelsbehuizing
02.37 De in de passaatwind draaiende schoepen van de molens
02.46 Woonwijk op het raffinaderijterrein met woonhuizen van
de employees. De huizen zijn bungalows met golfplaatdaken
02.57 Amerikaanse legerband in witte legeruniform
03.03 De gouverneur met zijn vrouw en de burgelijke
autoriteiten
03.25 Vlaggen van de verbonden naties aan de vlaggmasten
03.28 Officieren van de marine en KNIL in afwachting van de
komst van de gouverneur
03.33 Gouverneur P.A. Kasteel laat de Amerikaanse
troepencommandant en de Nederlandse commandant aan zich
voorstellen en loopt dan langs de erewacht van mariniers en
langs een drietal Amerikaanse tanks
03.56 De Amerikaanse vaandelwacht met de Stars en Stripes
04.05 De Gouverneur en zijn gevolg passeren de Amerikaanse
eenheid, die het geweer presenteert
04.25 Eenheid KNIL trekt voorbij, gevolgd door detachement
van de Koninklijke Marine
04.44 Drietal Marmon Harrington lichte tanks van het KNIL
rollen voorbij gevolg door met Amerikanen bemande carrier
05.07 Amerikaanse legereenheid met tropenhelm en helmhoed
05.20 De drie vlaggen voor het paleis, de Amerikaanse, de
vlag van Curacao en van Nederland
05.24 Gouverneur Kasteel aan zijn bureau in gesprek met
verslaggever
05.46 Einde