Zestig jaar Leger des Heils

Polygoon Hollands Nieuws, 18 mei 1947

Zestig jaar Leger des Heils

Polygoon Hollands Nieuws, 18 mei 1947

In een volle Apollohal te Amsterdam wordt het zestigjarig
jubileum van het Leger des Heils gevierd. Een groot
blaasorkest begeleidt de massale samenzang van geuniformeerde
heilssoldaten, soldates en officieren. Prinses Juliana en
burgemeester A.J. d'Ailly wonen de plechtigheid bij. De
voorzitter van het erecomité, mr. A.J.A.A. baron van
Heemstra, houdt een redevoering. De chef van de staf van het Leger John Allan en zijn echtgenote krijgen een koninklijke
onderscheiding.

advertentie