Sint Pietersfeest in Grouw

Polygoon Hollands Nieuws, februari 1948

Sint Pietersfeest in Grouw

Polygoon Hollands Nieuws, februari 1948

De broer van Sint Nicolaas, Sint Pieter, doet te paard zijn
traditiegetrouwe intrede in Grouw in Friesland.
SHOTS:
- sfeershots van het winterse Grouw: kerk; dichtgevroren
plezierhaven met aanlegsteiger en op het droge liggende
roeibootjes; idem de gewone binnenhaven met
binnenvaartschepen;
- door de straten en langs de vaart(?) rijdt Sint Pieter in
een feestelijke optocht met muziekkorps, gevolgd door lange
sliert volwassenen en kinderen.

advertentie