Polygoon Wereldnieuws - 100ste sterfdag van Louis Braille

Polygoon Wereldnieuws - 100ste sterfdag van Louis Braille

Reportage nav de honderdste sterfdag van Louis Braille, die
het reliëfschrift voor blinden ontwikkelde. Met beelden van
zijn geboortehuis en graf in het Franse plaatsje Coupvray,
van een boek in reliëfschrift zoals dat bij het leger in
gebruik was en een boek in het daarop gebaseerde
brailleschrift, van een klas blinde jongeren die braille
leren lezen en schrijven in een blindeninstituut in Parijs,
landkaarten in braille bestuderen en adhv partituren in
braille muziekinstrumenten bespelen en van een blinde man die
in een park een brailleboek leest en van een portrettekening
van Louis Braille.

advertentie