Andere Tijden: de hongersnood in Biafra

NPS/VPRO, 22 november 2005

Andere Tijden: de hongersnood in Biafra

NPS/VPRO, 22 november 2005

In deze aflevering: de hongersnood in Biafra als gevolg van de economische afsluiting van deze provincie door het vijandige Nigeria en het initiatief van o.a. de Nederlandse kerken tot voedselhulp per vliegtuig aan Biafra. Deze luchtbrug kreeg bekendheid onder de naam 'Jesus Christ Airlines'.
Aan de orde komt: de gespannen politieke en etnische ontwikkelingen in Nigeria na de onafhankelijkheid in 1960; de eenzijdig uitgeroepen onafhankelijkheid van de Nigeriaanse provincie Biafra; de confrontatie van de westerse landen met de Nigeriaanse oorlog tegen het opstandige Biafra door de beelden op televisie; de Nigeriaanse bombardementen op de Biafraanse dorpen; vele Biafranen op de vlucht voor de bombardementen; de vogelvrije situatie in sommige gebieden voor o.a. zendelingen en hulpverleners; de economische afgrendeling van Biafra en de toenemende hongersnood; het groeiende aantal vermagerde kinderen; de symptomen bij vele kinderen als gevolg van honger; de toenemende westerse verontwaardiging over de massale hongersnood in Biafra en de roep om hulp; de eerste hulpacties vanuit het westen; het opzetten van een luchtbrug naar Biafra op initiatief van de Nederlandse kerken; de organisatie van de hulpactie en het vervoer van de voedselpakketten per vliegtuig; de gevaarlijke vlucht over de Nigeriaanse kust; het gebruik van codes tijdens de veelal nachtelijke vluchten; diverse beschietingen op de vliegtuigen door de Nigeriaanse luchtmacht; de noodzakelijk snelle voedseluitdeling vanwege onophoudelijke Nigeriaanse aanvallen; de hopeloze strijd voor de Biafraanse opstandelingen en de uiteindelijke staking van deze strijd; een uiteindelijke akkoord op aandringen van de VN waarmee zowel Biafra als Nigeria instemde. INTERVIEWS hierover met: - C. Middelkoop, zendingswerker in Biafra; - K. Reijnierse, zendingsarts Biafra; - M. Imkamp, oud-Tweede-Kamerlid D66; - Aad van den Heuvel, journalist; - B. Janssen, co-piloot Transavia; - P. Sierks, gezagvoerder Transavia; - B. Selier (technische dienst Transavia). ARCHIEFMATERIAAL: Biafraanse bevolking in de dorpen; (zw/w) verklaring van Britse oorlogscorrespondent over de Nigeriaanse beschietingen op de Biafraanse bevolking; dode mensen op straat als gevolg van de bombardementen; (zw/w) interview met C. Middelkoop; trek van Biafraanse vluchtelingen; (zw/w) geïmproviseerde ziekenhuizen waarin gewonden worden geholpen; (zw/w) nieuws over de Biafraanse oorlog (NTS-Journaal 1968); Biafraanse kinderen; uitgehongerde Biafraanse kinderen ('Kenmerk' 1969 IKON); (zw/w) interview met C. Middelkoop, zendingsarts in 1968; nieuws over bezoek van Nederlandse parlementariërs aan Biafra ('Journaal' 1969 NOS);(zw/w) zendingsarts Middelkoop temidden van de Biafraanse bevolking; (zw/w) nieuwsverslaggeving over bombardementen en beschietingen; (zw/w) gewonden en hongerende mensen in ziekenhuizen ('Brandpunt' 1969 KRO); (zw/w) interview met Biafraanse politieke leider; (zw/w) Biafraanse kinderen drillen zichzelf als soldaten; vertrek van vliegtuigen naar Biafra met aan boord voedsel; (zw/w) laden van voedselpakketten in vliegtuig ('Kenmerk' 1968 KRO); (zw/w) aankomst vliegtuig in het duister op de landingsbaan; (zw/w) voedseluitdeling in Biafra aan de bevolking ('Kenmerk', 1968 KRO).