De aan- en uitknop van oorsuizen

ScienceFlash

De aan- en uitknop van oorsuizen

ScienceFlash

De oorzaak van oorsuizen, tinnitus, zit in je brein. Het kan de uitknop van het geluidscentrum in je brein niet bedienen. Daarom hoort je brein geluid ook als het er niet is.