De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 4

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 4

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

Vierde deel en slot van filmreportage over de viering van het 750-jarig bestaan van de stad 's-Hertogenbosch. In dit deel de intocht van Hertog Hendrik van Brabant met gevolg, die welkom geheten wordt en de sleutel van Oud 's-Hertogenbosch krijgt overhandigd. Vervolgens de intocht der burgemeesters van de provincie. Burgemeester Van Lanschot leidt een fietstocht door Brabant in. Na terugkeer van de deelnemers folklorefeest met o.a. Vendelzwaaiers en andere acties van de gilden, besluiten met een demonstratie van hun kunnen het filmverslag.
BESCHRIJVING: 00.02 (neg) Beginleader waarin countdown, RVD-logo en archiefnummer FA 00.11 Tekst Intocht van Hertog Hendrik en Gevolg in Oud 's-Hertogenbosch. 00.18 Beeld Te paard gezeten Hertog Hendrik wordt door schepenen en pages begeleid bij zijn intocht 00.23 Mulder draait gepavoiseerde wieken van molen rond 00.31 In middeleeuwse kleding gestoken edelen poseren met de jachthonden 00.37 Grote menigte belangstellenden voor het Raadhuis hoort welkomstrede aan 00.50 Utgehangen beschilderde schenkkan 00.53 Gereconstrueerde molen met gepavoiseerde wieken 01.00 Idem middeleeuwse panden en kerk 01.04 Hertog Hendrik, middeleeuws stadsbestuur en burgemeester van Lanschot, die hoeraatje uitbrengt, op het stadhuisbordes 01.25 President Schepen houdt welkomstrede op het bordes 02.07 Tekst De overdracht van de sleutel van Oud 's-Hertogenbosch aan den stichter Hertog Hendrik van Brabant. 02.18 Beeld : Hertog Hendrik met naast hem zijn gemalin spreekt dankwoord uit 03.15 Het gezelschap op het bordes waarvoor zich het gevolg opgesteld heeft 03.21 Tekst : De ontvangst van de Burgemeesters der Noord-Brabantsche Gemeenten door den Stedelijken Magistraat. 03.32 Beeld : Muziekkoprs marcheert onder poort van Oud 's-Hertogenbosch door gevolg door gemeentevlaggen (noot 1) dragende padvinders 04.14 Contramars van muziekkorps en vlaggendragers 04.26 Padvinders stellen zich met de vlaggen aan weerszijden van de rijweg op 05.23 Waarna de burgemeesters te voet hun intocht houden 05.39 Tekst : De Vier en Twintig uur-Betrouwbaarheidsrit dwars door Brabant. 05.46 Beeld : Voorafgegaan door politiezijspan rijdt burgemeester van Lanschot aan het hoofd van lange colonne fietsers door de straten 05.57 Deelnemers aan de Betrouwbaarheidsrit onderweg 05.59 De afgestapte burgemeester groet met hoed zwaaiend passerende deelnemers 06.11 Met muziekkorps van Regiment Wielrijders voorop rijden terugkerende deelnemers onder poort van complex Oud 's-Hertogenbosch door 06.35 Terugkerende onder de poort door rijdende deelnemers worden verwelkomd door muziekkorps Regiment Wielrijders 07.29 Tekst : Het bezoek van de Noord-Brabantsche Gilden aan Oud 's-Hertogenbosch. 07.36 Beeld : Gezicht op het Raadhuis waarvoor aan weerszijden van de rijweg de toeschouwers staan opgesteld als muziekkorps de intocht opent 07.47 Gildemeester te paard rijdt onder de poort door 08.00 Vlaggen meevoerende gildemeesters te paard rijden naar het Raadhuis 08.11 Waar zij voor de op het bordes staande magistratuur keren en weer terugrijden 08.21 Intocht der gildelieden met hun vendels 08.29 De gilden marcheren naar het Raadhuis 08.38 Gildelieden gefilmd door traliehek onder de poort 08.46 Vendeliers te paard verzamelen zich 09.08 Vendeliers geven op open plek voor het Raadhuis demonstratie vendelzwaaien begeleid door tromgeroffel 09.29 Demonstratie vendelzwaaien gefilmd frontaal, idem op de rug gezien 10.01 Praalwagen rijdt door de menigte 10.06 Historische optocht van in middeleeuwse kledij gestoken kinderen te voet 10.37 Wagen waarop kinderen in middeleeuwse kleding gevolgd door jongens als paardjes 10.32 De menigte voor het Raadhuis 10.39 Praalwagen rijdt langs het Raadhuis 11.04 Tekst : Einde 11.12 Eindleader 11.14 EINDE TREFWOORDEN: burgemeesters; redevoeringen; optochten; geschiedenis; adel; vaandels; kleding; fietsen; vlaggen; muziekkorpsen; kinderen; volkscultuur ANNOTATIES: Tijdcodes in het veld Beschrijving zijn van oude drager. Noot 1: De vlaggen zijn geruit met in de bovenhoek het wapen van de desbetreffende gemeente