De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 3

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

De viering van het 750-jarig bestaan van 's-Hertogenbosch (1935) deel 3

Micron Film Haarlem, 6 juli 1935

Derde deel van 4-delige reportage over de viering van het zevenhonderdvijftig bestaan van de stad 's-Hertogenbosch. In dit deel het vervolg van de stille omgang met het beeld van Onze Zoete Lieve Vrouwe en de installatie door de burgemeester van de President Schepen en de stedelijke Magistraat van Oud 's-Hertogenbosch, een t.g.v. de viering opgetrokken complex van historische bouwwerken.
BESCHRIJVING: 00.02 (neg) Beginleader waarin countdown, RVD-logo en archiefnummer FA 00.11 Beeld : Gefilmd door statische camera: Lange optocht in een Stille Omgang van de Zoete Lieve Vrouwe 00.21 De ezel waarop Maria met het Kindeke Jezus zit wordt gedrenkt 00.33 Priester in kerkelijk ambtsgewaad dirigeert in de stoet meelopend koor van misdienaartjes in hun kerkelijke dracht terwijl door het beeld gekroonde praalwagen met beeld van de Zoete Lieve Vrouwe schuift 01.12 Mannenkoor te voet loopt zingend door bocht in de straat gevolgd door bloemstukken dragende bruidjes 01.45 Gezicht op de optocht waar groep bruiden, zwaaiend met palmtakken, nadert 02.38 Menigte en misdienaartjeskoor verspreiden zich na afloop van de optocht 02.45 Duizendkoppige menigte in de hoofdstraat 02.53 Paardentram rijdt onder poort van complex Oud 's-Hertogenbosch door 03.06 Tekst : De Voorzitter van 'Oud 's-Hertogenbosch' Jos. Cleerdin begroet Burgemeester Mr. F.J. van Lanschot. 03.13 Beeld : Staande op bordes waar heren in historische kleding zich hebben opgesteld, spreekt dhr. Cleerdin de burgemeester toe 03.46 Tekst : Burgemeester Mr. F.J. van Lanschot opent Oud 's-Hertogenbosch. 03.54 Beeld : Staande voor microfoons op het bordes houdt openingstoespraak 04.18 Toegangspoort met hoog afsluithek waar twee poortwachters op wacht staan 04.25 Middeleeuwse straatlantaarn 04.30 Witgepleisterd gebouw annex restaurant met trapgevel 04.36 Burgemeester van Lanschot beeindigt toespraak 04.47 Tekst : Burgemeester Mr. F.J. van Lanschot installeert den President Schepen en den stedelijke Magistraat. 04.57 Beeld : Burgemeester begint zijn installatierede tegen de President Schepen 05.12 Burgemeester spreekt President Schepen toe en wordt door heer achter hem af en toe voor de microfoon getrokken 06.20 Burgemeester leest namen met in het Latijn gestelde functies van benoemde schepenen voor waarbij hij hilariteit uitlokt 07.21 Burgemeester zet zijn installatierede voort waarbij hij zelf bedachte vertalingen van de functies laat horen, beeindigt met een handdruk zijn toespraak waarna President Schepen voor de microfoon gaat staan, zijn hoed met een zwaai afneemt en de burgemeester antwoordt 09.30 Tekst : Toespraak van den President Schepen Jan van de Mortel. 09.37 Beeld : President Schepen richt zich tot burgemeester 10.36 Burgemeester spreekt dankwoord 10.49 Eindleader 10.51 EINDE