Ruimtereizen slecht voor de vruchtbaarheid

ScienceFlash NewsUpdate

Ruimtereizen slecht voor de vruchtbaarheid

ScienceFlash NewsUpdate

Een onderzoek bij muizen wijst uit dat gewichtsloosheid schadelijk is voor de geslachtsorganen. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of ook mensen minder vruchtbaar worden van een ruimtereis.