Onderwijsdoelstellingen in Afrika - Jacques Zeelen

Adams Appel - Wetenschap en Afrika

Onderwijsdoelstellingen in Afrika - Jacques Zeelen

Adams Appel - Wetenschap en Afrika

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om voor 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht doelstellingen vastgelegd:de millenniumdoelen. Veel van die wereldproblemen spelen in Afrika. Honger, armoede, gebrek aan scholing, HIV/AIDS. Pedagoog dr.Jacques Zeelen onderzoekt of de onderwijsdoelstelling gehaald wordt.