Wat stemmen niet-stemmers? Namkje Koudenburg

Adams Appel - Wetenschap en democratie

Wat stemmen niet-stemmers? Namkje Koudenburg

Adams Appel - Wetenschap en democratie

Na maanden onderhandelen is er eindelijk een regering in Nederland. Er is de laatste tijd veel geschreven en gezegd over de manier waarop we onze regering kiezen. We stemmen allemaal, maar het is maar de vraag welke stem gehoord wordt. Veel kiezers zouden zich niet meer herkennen in de manier waarop ons land wordt geregeerd. Psychologe Namkje Koudenburg (MSc) zou stemmen vanwege haar buren. Kiezers rekenen zich rijk met niet-stemmers als achterban.