De modellen van Auzoux

Museum Boerhaave - Geschiedenis van de Wetenschap