De Stadhuisbrand in Leiden in 1929

(Polygoon/Geschiedenis 24, 2011)

De Stadhuisbrand in Leiden in 1929

(Polygoon/Geschiedenis 24, 2011)

In de nacht van 11 februari 1929 brandde het Leidse Stadhuis af. Deze Polygoonbeelden laten de bluswerkzaamheden in de ijzige kou zien. Nadat de brand was geblust, bleef er een ijspaleis achter. Fragmenten uit het Leidsch Dagblad van de dag erna worden voorgelezen.