Opening Staten Generaal 1932

Polygoon Hollands Nieuws, 20 september 1932

Opening Staten Generaal 1932

Polygoon Hollands Nieuws, 20 september 1932

De aankomst van een groot aantal ministers en oud-ministers bij de Ridderzaal op het Binnenhof te Den Haag alsmede de aankomst van koningin Wilhelmina, prins Hendrik en prinses Juliana met de Gouden Koets. SHOTS: -Oud-opperbevelhebber Sneyder bij aankomst Ridderzaal 8"; -Schout-bij-Nacht Brutel de la Rivière 8"; oud-minister M.C.E. Bongaerts (Waterstaat) 3"; generaal L.F. Duijnmaer van Twist 3"; ... 4"; minister P.J. Reymer (Waterstaat) 5"; minister T.J. Verschuur (Economische Zaken en Arbeid) 4"; oud-minister J.R. Slotemaker de Bruïne (Arbeid, Handel en Nijverheid) 2"; minister J. Donner (Justitie) 3"; -minister L.N. Deckers (Defensie) in gesprek met Kolonel J. Oele (Marine) 7"; -aankomst van de Raad van State met oa vice-president Linden- van Zandeburg voorop (daarnaast oa vice-admiraal Rambonnet) 14"; -aankomst van de Huzaren 12"; gevolgd door koetsen 6"; -aankomst Gouden Koets bij Ridderzaal waar Wilhelmina, Hendrik en Juliana naar binnen gaan 36"; -(van veraf gefilmd:) koninklijke familie verlaat Ridderzaal 10"; -koets vertrekt en verlaat Binnenhof 37";