10.000 boeren uit de provincie cremona defileren in de straten van Rome

Polygoon Wereldnieuws, 20 oktober 1933

10.000 boeren uit de provincie cremona defileren in de straten van Rome

Polygoon Wereldnieuws, 20 oktober 1933

Aanhangers van Mussolini trekken, met vlaggen en vaandels, in een lange optocht door de straten van Rome. Ze passeren onderweg div. historische gebouwen. Langs de kant van de weg kijken andere fascisten (veelal zgn. "zwarthemden") goedkeurend toe. Voor het Quirinaal stromen de mensen samen tot een reusachtige menigte die "Duce" scandeert totdat Mussolini op het balkon verschijnt.