Nederlands volksleven in de oogsttijd (acte 3)

Ven, D.J. van der, 03-09-1926 (11 min 47 sec)

Nederlands volksleven in de oogsttijd (acte 3)

Ven, D.J. van der, 03-09-1926 (11 min 47 sec)

3e akte van 5-delige film over oogstgebruiken in Nederland In dit deel het einde van de oogstkermis in Keppel, een zomerprocessie in Gulpen en het oogstfeest bij Halver Doeve, een grote boer te Puth in Zuid-Limburg. 00.00 Kermisklant met grote wan 00.08 Lege portemonnaie opgehangen aan de schutterspaal 00.17 Voorafgegaan door vaandeldrager en de wandrager defileren kermisgasten met de lange schietstang langs de familie Van Pallandt op het slotplein 00.32 Inwoners van Keppel lopen hossend in de stoet door het dorp mee 00.41 In optocht wordt de schietstang de kasteelschuur binnengedragen 01.00 Vendelier geeft een laatste demonstratie voor de kermisklanten 01.08 Het hagelkruis aan de rand van het dorp Wehl 01.17 Oogstdankprocessie waarin twee ruiters de door religieuzen begeleide stoet, waarin pastoor onder een baldakijn voortschrijdt, voorgaan onder een ereboog doornaar het hagelkruis 01.28 Wijds uitzicht over de akkers van het Montferland waar het gemaaide koren in schoven staat 01.56 Zand- en keitjes mozaiek waarin het met doornenkrans gekroonde hoofd van Christus 02.00 Componeren van straatmozaieken in een smal straatje 02.06 Meisje strooit bloemen langs de rand van een mozaiek 02.13 Zomerprocessie in het park van slot Neuburg te Gulpen optrekkend naar het altaar aan de kasteelmuur 02.46 De priester schrijdt de trappen op naar het altaar 02.52 Overzicht van de plechtigheid 03.00 Voorafgegaan door misdienaren en koorknapen schrijdt priester onder het baldakijn voort in de vertrekkende processie. Achter hem de landheer Graaf de Marchant et d'Ansembourg, de schutterskoning en de burgemeester 03.18 Volwassenen en kinderen rapen het bronkstrooisel (noot 1) op na het vertrek van de processie 03.27 Zwaar met hooi beladen wagen rijdt een boerenerf op 03.43 De boer Hubert Jansen, lid Prov. Staten van Limburg, poseert met het laastste, door een versierd paard getrokken voer hooi, waarop het maaiersmeisje, Grada Flinsenberg, met meitak en ruiker staat 03.54 Aankomst van een ladderwagen met oogsters op gemaaide akker 04.20 Maaier maait met zicht en prikstok het laatste stuk tarwe onder gejuich van de omstanders 04.45 Eigenaar van de akker loopt op twee tegenover elkaar staande meisjes toe die zijn schoenen schoonwrijven waarna hij een kruik jenever te voorschijn haalt die door het vrijmoedigste meisje aangenomen wordt tot vreugde van de omstanders 05.04 De 2 meisjes binden de laatste garf en zetten die overeind. Rondedans om de garf volgt waarbij steeds een deelnemer probeert met de zware garf te dansen 05.30 De deelnemers, gezeten op het stoppelveld, doen zich tegoed aan koffie met koek 05.40 Meisje en jongeman drinken op elkaars gezondheid 05.53 Oogstmeisjes verwelkomen 2 jongens die met een vers gesneden meitak over het stoppelveld naderen en versieren de tak met papiertjes 06.13 De laatste garf wordt op het laatste voer geladen en overeind gezet, waarna de meitak in de garf wordt gestoken 06.34 Met vereende krachten worden twee bindsters opgetild en op het voer gehesen 06.47 Het laatste voer onderweg naar de hoeve 06.54 De deelnemers aan de laatste rit zittend bovenop de lading 06.58 Oogstwagen rijdt het dorp Puth binnen en stopt voor de camera 07.23 Het uitgelaten gezelschap van maaiers en bindsters bovenop de lading 07.36 Een tweetal martelgauswagens komt gelijktijdig aan voor de herberg 07.51 Voerman geniet van een koele dronk maar wordt geplaagd met hooivork en stuk vlaai 08.03 De zware Ardenner trekpaarden voor de wagen 08.09 Versierde hamen (houten met leer ombonden halsjuk) van een tweespan 08.22 Tuigversiering van een der paarden 08.29 Poort van hoeve Ter Borg 08.35 Lange rij witte ganzen waggelt naar de poort 08.45 Martelgauswagens rijden onder de poort door de binnenplaats op waar Halver Doeve op zijn dekhengst de uitgelaten feestvierders begroet 09.35 Feestvierders met de Meitak onder de poort 09.37 Schuimend riviertje aan de voet van het watermolenrad 09.43 Halver Doeve werpt touw vanuit raam boven de poort naar beneden waaraan Meitak wordt vastgebonden en opgehesen terwijl de feestvierders een rondedans maken 09.58 De meitak vastgezet in het raam boven de poort 10.00 De aanwezigen maken een cranignon (jubeldans) rond de martelgaus die gelijktijdig gedorst wordt 10.33 De dansers trekken in een lange rij hand in hand over de hele binnenplaats 10.48 Muzikanten en dansers rusten uit op de hooiberg en zwaaien naar de cineast 11.14 Jonge vrouw met twee Limburgse vlaaien 11.17 Feestvierders op de hooiberg krijgen bier en vlaaien van Halver Doeve 11.30 De oogstmeitak in het raam boven de hoevepoort 11.38 Door tarwehalmen gefilterd zonnelicht 11.47 EINDE