Nederlands vlagvertoon in Rio de Janeiro

Polygoon Profilti Productie, 1960

Nederlands vlagvertoon in Rio de Janeiro

Polygoon Profilti Productie, 1960

Kleurenreportage van het 6-daags vlootbezoek van smaldeel 5 van de Kon. Marine aan Rio de Janeiro. Na het opstomen en afmeren van het smaldeel komt de Ned. ambassadeur aan boord voor besprekingen met o.a. de commandeur waarna een plechtige kranslegging volgt bij het standbeeld van de vroegere Braziliaanse vlootvoogd. Beelden van het stadscentrum, van een uitstapje naar het Suikerbrood en de Corcovado, van een voorstelling van sambadanseressen en van het strand van Copacabana. Voorts demonstraties van starten en oplanden van boordvliegtuigen. Besloten wordt met het overhandigen van een geschenk en het uitreiken van hoge onderscheidingen aan Braziliaanse vlagofficieren, waarna Braziliaanse marinekapel op het vliegdek defileert.