Samen op weg (Acte 2)

RVD: Nederlands Volksherstel, 1945: Neijenhoff, Otto van {regisseur} - Groot, Hugo de {componist} - Hornecker, Rudi {camera}

Samen op weg (Acte 2)

RVD: Nederlands Volksherstel, 1945: Neijenhoff, Otto van {regisseur} - Groot, Hugo de {componist} - Hornecker, Rudi {camera}

00.00 Leden van verzetsgroep geven lichtsignaal uit staaflantaarn aan overvliegend vliegtuig dat wapens zal droppen (noot 1) 00.54 Een hunner staat met stengun op de uitkijk bij boerderij 01.59 terwijl anderen met een container komen aansjouwen, wapens uitpakken en 02.06 in een kar onder het hooi verstoppen waarop suikerbieten gestapeld worden. Kar met gedropte wapens wordt door de verzetsgroep uit de stal in ijltempo over het erf gedwud 02.40 Duitse soldaat in de stad breekt gesprek met meisje af, ziet moeizaam duwende man achter de kar en helpt kar tegen brug op te duwen terwijl twee verzetstrijders van afstand toezien 03.10 Interieur van een boerenhoeve in de Biesbosch waar crossers rond een tafel zitten en door boerin gebakken pannekoeken voorgezet krijgen 03.42 Telegrafist sluit deurtjes van bergplaats waar hij zijn zender heeft opgesteld en sluit kastdeur in de dezelfde boerderij. Gids neemt de crossers mee en laat bezorgde boerin achter, gids pakt zijn stengun uit bergplaats in de stal 04.33 Crossers lopend onder gewapend escorte tussen stapels gekapt riet door. Gids geeft stengun af aan man in roeiboot en neemt afscheid. De bezorgde boerin 04.57 Roeibootje met crossers vaart door de Biesbosch. Boerin kijkt eens uit het raampje, roeibootje vaart onder langs de rietkraag 05.13 Duitse patrouilleboot nadert, roeibootje vaart de rietkraag in. Patrouilleboot merkt in rietkraag zich schuil houdende crossers niet op en vaart voorbij, waarna roeibootje verder vaart. Vaart in het donker van het roeibootje 06.11 In woning achtergebleven boerin kijkt op de klok, zet radiotoestel aan en hoort door slagzin van Radio Oranje in Londen dat crossing gelukt is waarna zij opgelucht tafel afruimt 06.35 Affiche met Bekanntmachung in bezet gebied, die o.m. door meisje gelezen wordt waarna zij zich verwijdert 06.47 Zij begeeft zich naar huis in de stad en geeft stuk papier af aan krant lezende heer 07.02 Die catalogus van Duitse stempels doorbladert en stempel op het papier vergelijkt met stempels in de catalogus. Ladenkast boordevol met stempels waaruit er 1 genomen wordt en op blanco papier wordt getest. Massaal stempelen van vervalste Bescheinigungen met het vervalste stempel. Zetten van een vingerafdruk op een blanco Persoonsbewijs, dat verder gereed gemaakt wordt 08.02 De overgaande alarmschel op een onderduikadres, SD'ers stromen de gang in 08.05 Verzetsgroep belast met vervalsingen raapt snel stempels en papieren bij elkaar en verlaat snel de kamer en verbergt zich achter een kast, die door huisvrouw gesloten wordt waarna zij het tapijt voor de kast met stoffer en blik afneemt. Ondertussen doorzoeken de SD'ers het huis 08.40 Gewapende SD'ers komen kamer binnen, zien vrouw aan het werk en kijken elkaar eens aan 08.56 EINDE TREFWOORDEN: droppings; wapens; karren; boerderijen; radiotelegrafie; identiteitsbewijzen; verzet; militairen; onderduikers bankbiljetten; illegale pers MAKER-FUNCTIE: Mazure, Alfred / Hornecker, Rudi / Smits, Fred / Es, Wil van {acteurs} Dresselhuys, mw. Dots {actrice} ANNOTATIES: Nt 1: Het moet aangetekend worden, dat het simpelweg naar boven seinen met een lamp bijna onmogelijk door de bemanning van een vliegtuig gezien kan worden. Wil men opvallen op de grond, dan moet de lichtbundel precies naar het (in volstrekte duisternis vliegende vliegtuig worden gericht, b.v. met behulp van een hulpkijkertje op de lamp. Een krachtige lichtbundel, die omhoog schijnt, wordt daarentegen wel gezien. Beter is een lichtbak te gebruiken zoals door de Franse Resistance in de film The longest day