Filmfeest in het Noorden n.a.v. première "Walvis in Zicht"

Polygoon Hollands Nieuws, 2 oktober 1947

Filmfeest in het Noorden n.a.v. première "Walvis in Zicht"

Polygoon Hollands Nieuws, 2 oktober 1947

Filmfeest in Groningen nav het feit dat de afdeling Noord van de Nederlandse Bioscoop Bond 20 jaar bestaat. SHOTS: - vertegenwoordigers van de NBB worden op het stadhuis ontvangen door het gemeentebestuur; - première van de film "Walvis in zicht" in het Luxor Theater; publiek in avondkleding woont de voorstelling bij en houdt een diner-dansant na afloop; - vrouw speelt contrabas in een dansorkest; - man vernevelt met een handspuit vloeistof boven de menigte dansers.