Beschieting op de Dam

Onbekend, 7 mei 1945

Beschieting op de Dam

Onbekend, 7 mei 1945

Tijdens de uitbundige viering van de bevrijding van Amsterdam openen achtergebleven Duitsers vanuit de Groote Club het vuur op de feestende menigte. Er vallen enige slachtoffers en de rest vlucht in paniek weg. BESCHRIJVING: 0.00 mensen hollen hard weg op de Dam te Amsterdam. 0.10 opnames van vluchtende mensen, enkelen laten zich op de grond vallen om te schuilen. 0.29 overzicht van achtergelaten zaken, o.a. een kinderwagen. 0.35 mensen van het Rode Kruis met een brancard. 0.37 man met een voddekar met een witte vlag erop. 0.38 Einde.