Zuiderzeefilm (Acte 4b: Terschelling)

Orion, D.J. van der Ven, 1928

Zuiderzeefilm (Acte 4b: Terschelling)

Orion, D.J. van der Ven, 1928

4de deel, tweede helft, van de Zuiderzeefilm over de plaatsen rond de Zuiderzee. In deze aflevering: meisjes met "maaikrans" op West-Terschelling; paardenprocessie en volksdansen op de Groene Grie. GENRE: Nederland voor 1940 BESCHRIJVING: 00.00 Meisjes in klederdracht en twee jongens dalen vliegensvlug de trap af van Terschellinger .... en maken vrolijke rondedans op het grasveld ervoor. Aan een over het veld gespannen lijn hangen uitbundige versieringen. 00.32 Vier hummeltjes maken hun eigen rondedans. 00.36 West-Terschelling met de vierkante vuurtoren, de Brandaris. 00.41 Gevelsteen behorende bij zgn. leugenbank. De steen bevat een groot oog waarbij het opschrift: Het wakend oog 1680-1882. Het geheel omkranst door touw met platte knoop. 00.44 Twee oude Terschellingers poseren bij de haven. 00.51 Fraai gebeeldhouwde stoeppaal. 00.54 Stoet meisjes komt met "maaiekrans" bij woonhuis, waaruit de bewoonster naar buiten komt en door de beschermende witte onderrok op te lichten de papierkrans kan bewonderen. 01.03 De meisjes met de maaikrans. 01.08 De Pinksterblom met haar gevolg komt bij dezelfde woning. Een harer "hofdames" neemt haar de omslagdoek af, waarop de Pinksterblom ronddraait, zodat de bewoonster haar witte japon met versieringen kan bewonderen. Het ontvangen geld wordt in de grote knip gedaan. 01.24 De Pinkerblom showt haar tooi aan de camera. 01.31 De omslagdoek wordt omgelegd en verder gaat het weer. 01.34 De hoofdstraat van West-Terschelling. 01.36 Het kerkje van Midsland, een plaatsje midden op het eiland. 01.40 Het achterstraatje van het dorp. 01.46 Het begin der paardenprocessie, waarin behalve de vierwielige door paarden getrokken boerenwagens ook veulens meegevoerd worden. Vooraf wordt een glaasje gedronken. 01.56 De processie trekt langs de kerk; de inzittende zwaaien. 02.11 Ruiters te paard besluiten de stoet. 02.17 Een Terschellinger ruiter die zonder een zadel zijn paard berijdt. 02.21 De processie komt bij een door jongens bedient tolhek. 02.27 De jeugdige "tollenaar" ontvangt van de inzittende de tol 02.30 waarna de tolboom weggedraaid wordt en de stoet verder kan rijden. 02.44 Aankomst van de stoet op het Groene Grie, een groot stuk vlak grasland. De wagens worden keurig in een lange rij naast elkaar opgesteld. 03.15 De schoolmeester van Midsland, poseert als dansleider; naast hem duikt Jan Bakker op, de speelman met zijn accordeon die vervolgens in hemdsmouwen alleen poseert voor de camera. 03.27 Het complete gezelschap danst de Skotse Trye; hoog op een wagen staat de speelman en begeleidt de dansen. 04.07 Dan volgt Het Skoemakerke en het Rielen, een oude zeemansdans met horlepijppas en een aantal polka's, waarbij de heer in de kring telkens van dame verwisselt tot hij door een andere heer afgetikt wordt. 05.43 De uitbundig spelende Jan Bakker bij de veteranen. 05.50 Er wordt rust gehouden om allerlei lekkers te eten. 05.58 Ondertussen versieren de meisjes de boerenwagens met blauwe distel. 06.08 Een Terschellingse schone poseert voor de camera. 06.12 De tweede speelman Jouk Haan poseert al spelend. 06.16 En het gezelschap begint weer met een polka. 06.28 Mannen van 50 tot 70 jaar in hemdsmouwen dansen de Zevensprond, die knielend beeindigd wordt, waarna de mannen juichend voor het applaus bedanken. 07.08 De speelman. 07.10 Een rondedans met plechtig voortschrijdende paren. 07.16 Het afklappertje waarbij gezongen wordt: Boer, wat zeg je van mijn kippen enz. 07.35 De laatste paarsgewijze rondgang. 07.47 Panorama van Skylge, gezien van de Brandaris. 07.59 Einde.