Het Pinksterfeest van de AJC te Vierhouten en het Sportfeest van de Nederlandse Arbeiders Sportbond te Arnhem (eerste Nederlandse geluidsfilm)

Polygoon, mei 1931

Het Pinksterfeest van de AJC te Vierhouten en het Sportfeest van de Nederlandse Arbeiders Sportbond te Arnhem (eerste Nederlandse geluidsfilm)

Polygoon, mei 1931

Pinksterfeest van de AJC in hun kamp op De Paasheuvel bij Vierhouten. Het betreft de eerste door Polygoon gemaakte geluidsfilm.
Div. shots van activiteiten tijdens de bijeenkomst: optocht
van zingende AJC-ers met vaandels en muziekinstrumenten door
het bos; blazen van het reveil; pan van het tentenkamp;
AJC-ers wassen zich aan kranen; div. toespraken tot de
deelnemers die op de heuvel voor een gebouw van De Paasheuvel
zitten en samenzang; musiceren en dansen in het tentenkamp;
gymnastische oefeningen op muziek; vlaggenparade in het
tentenkamp met vaandels van de Nederlandse Arbeiders Sport
Bond (NASB); etend meisje; luiden van bel.
Overige opmerkingen
Tussentitel(s). Volgorde shots onlogisch. Geluid en beeld af en toe gestoord. Papieren: In titellijst Polygoon als titel vermeld: "Sportfeest van de Nederlandse Arbeiders Sportbond".