Oorlog (deel 1: de rol van staatshoofden en politici)

VPRO, 5 september 1994

Oorlog (deel 1: de rol van staatshoofden en politici)

VPRO, 5 september 1994

Vierdelige documentaire, waarin hoogleraar polemologie Hylke Tromp op verschillende historische lokaties adhv voorbeelden de geschiedenis van de oorlog uiteenzet. In deze eerste aflevering ligt de nadruk op de rol die staatshoofden en politici spelen voorafgaand, tijdens en na een oorlog. De manier van oorlogvoeren is door de eeuwen veranderd. In de middeleeuwen bestond een oorlog voornamelijk uit plundertochten en werd af en toe een veldslag geleverd (bijv. de Slag bij Azincourt). De Slag bij Waterloo is om een aantal redenen een keerpunt in de oorlogvoering. De Frans-Duitse oorlog van 1870 heeft verregaande consequenties gehad (oprichting commune van Parijs, twee Haagse vredesconferenties) en was één van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog. Deze laatste oorlog zou te voorkomen zijn geweest, maar politici van verschillende landen kozen ervoor het op een treffen te laten aankomen. De vredesconferentie over Joegoslavië in het Vredespaleis te Den Haag is een voorbeeld van de manier waarop politici tegenwoordig dmv diplomatie een oorlog proberen op te lossen.