Nieuw Guinea Kroniek 21: De weg naar zelfbeschikking

RVD/Multifilm, 1961 (kleur)

Nieuw Guinea Kroniek 21: De weg naar zelfbeschikking

RVD/Multifilm, 1961 (kleur)

Voorlichtingsfilm voor het bioscooppubliek over het leven in Nederlands Nieuw-Guinea. Deze versie was speciaal bedoeld om mensen in engelstalige landen getuige een beeld te geven van de verkiezingen voor de Nieuw-Guinea Raad, een vorm van beperkt zelfbestuur onder Nederlands gezag. Men ziet beelden van verkiezingscampagnes van kandidaten, de gang van zaken bij de verkiezingen zelf op een stembureau, en het tellen van de stemmen gevolgd door het bekendmaken van de uitslag. De officiele beediging van de gekozenen vindt plaats in aanwezigheid van de Nederlandse ministers Toxopeus en Bot, de Australische minister Hasluck, en gouverneur Platteel. Er worden redevoeringen gehouden, de eedsafdlegging volgens de mohammedaanse rite, een kranslegging en er worden papoeadansen uitgevoerd.