Willy Derby terug uit Indië

Orion-Profilti, 1931

Willy Derby terug uit Indië

Orion-Profilti, 1931

00.00 Tekst : Willy Derby terug uit Indie Beeld : Begeleid door politie, die voor hem een weg baant door de dichte menigte, komt de caberetier Willy Derby uit het Staatsspoor-station. Hij wordt omhelst door een vrouwelijke fan, zwaait naar de menigte, en begeeft zich naar een gereedstaande limousine, terwijl de mensen juichen 00.47 Voorafgegaan door een groot muziekkorps en omstuwd ddor de menigte rijdt de colonne auto's over het Lange Voorhout 01.06 De zanger, met een grote bos bloemen op schoot, groet vanaf de achterbank van de limousine 01.10 Willy derby, staande naast een pianist, kondigt aan speciaal voor Orion's 'Nederland in klank en beeld', een liedje te zullen zingen, en wel over de crisis-malaise. Hij zingt dit liedje en vervolgt dan met 'Verloochen nooit je Vaderland', een loflied op Nederland 03.25 Einde