Bali: werk en spel

1936 (7 min)

Bali: werk en spel

1936 (7 min)

Tweede deel van een film over de culturele gebruiken op Bali. In dit deel beelden van vrouwen met koopwaar op weg naar de pasar en handeldrijvend op de pasar. Voorts de streng geselecteerde houtsnijwerkers aan het werk, evenals een weefster aan een simpel weefgetouw en een pottenbakster en tenslotte het prepareren van vechthanen die elkaar in een zwaar begokte strijd op leven en dood te lijf gaan.